Organisatie

Activiteiten

Uitgaves

Contact

Laatst gewijzigd op:
21 april 2012
Aankondigingen

Bezoekers
Vandaag: 11
Totaal: 21083

Nijmegen Centre for Complementary and Integrative Medicine

SymposiumSymposium dinsdag 30-10-2007
Aula Radboud Universiteit, 9.30-17.00 uur
www.ru.nl/congres

Integratieve Geneeskunde, voor ons allemaal
Geneeskunde van de toekomst, vandaag toegepast
Het is zó waar, dat het haast een cliché is geworden: geneeskunde gaat over de hele mens, over echte personen, hun leefwijzen en hun ideeën. Toch kan die hele mens in de hectische en versnipperde medische praktijk van vandaag flink ondergesneeuwd raken. Niet voor niets bezoekt ongeveer eenderde van onze patiënten ook complementaire genezers, die aandacht besteden aan zaken als energie, psyche en voeding. Veel mensen weten zich hierdoor geholpen.

Integratieve geneeskunde wil zorg voor de hele mens weer tot een nadrukkelijk onderdeel van de reguliere geneeskunde maken. Dat doet zij door veilige complementaire zorg, waarvan de werkzaamheid is aangetoond, te integreren in de normale medische praktijk. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een nieuw elan, om onmisbare aspecten van de geneeskunde weer de aandacht te geven die ze verdienen, en om de persoon en zijn wereld centraal te stellen in het medische werk.

Door haar aard is integratieve geneeskunde een veelvormig fenomeen. Zelfmanagement vormt een krachtige motor in het geheel. De patiënt krijgt de regie over zijn gezondheid, behandelaars vervullen de rol van coach. Van goede voeding en beweging is algemeen bekend dat het heilzaam is voor de gezondheid, maar hoe geef je dat handen en voeten in de medische praktijk? Integratieve geneeskunde zoekt antwoorden en oplossingen. Een wezenlijk onderdeel is verder ‘mind-body medicine’, waarin lichaam, geest en spiritualiteit als één geheel worden gezien. Oosterse medische systemen vormen hiervoor de basis. In de reguliere zorg hebben meditatietechnieken al een plaats gekregen: een voorbeeld is de bewezen werkzame techniek van ‘mindfulness’ in de psychiatrie. Tot slot is bewuste aandacht voor de beleving van de patiënt van belang. Compassie, echt meevoelen hoort daarbij.

Op allerlei plaatsen in het medisch bedrijf is integratieve geneeskunde toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan visualisatie- en ontspanningsoefeningen voorafgaand aan narcose, of aan babymassage op de kraamafdeling. Een omvangrijke doelgroep vormen mensen met chronische klachten, zoals pijn, en mensen die gebukt gaan onder stress. Omdat stressreductie ook van groot belang is voor ziekenhuismedewerkers, wordt voor hen vanaf eind september in het Han Fortmanncentrum een cursus ‘training in aandacht’ geboden.

Een academisch kenniscentrum integratieve geneeskunde, zoals Harvard Medical School, Stanford en Yale dat hebben, ontbreekt in ons land. Zo’n academische afdeling is hard nodig voor de ontwikkeling en overdracht van kennis, en voor het onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Het academisch ziekenhuis dat een kenniscentrum integratieve geneeskunde in huis heeft, kan zich profileren als koploper in vernieuwende èn gefundeerde zorg voor de hele mens. Bovendien kan het landelijk een belangrijke coördinerende rol vervullen. Er zijn meerdere ziekenhuizen waar activiteiten op dit gebied plaatsvinden, maar alleen het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft structurele aandacht voor integratieve zorg.

Dit symposium vindt plaats bij het afscheid van René Severijnen, die 35 jaar als kinderchirurg in het UMC St Radboud heeft gewerkt. Tevens markeert het symposium het begin van zijn werk in de integratieve geneeskunde.